Terapiaistunnoissa korostuvat asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys, toiveikkuus, toimivat asiat ja tulevat tavoitteet.

Työtapoja ja -menetelmiä: kognitiiviset ja ratkaisukeskeiset menetelmät, vakauttavat harjoitukset, ajattelun muokkaaminen (esim. uskomukset/’jarrut’), tarvittaessa ja asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen myös sensomotoriset harjoitteet sekä EMDR. 

Vastaanotto sijaitsee Jyväskylän keskustassa, jossa tapaamiset henkilökohtaisesti tai videovälitteisesti, aloitukset aina henkilökohtaisesti.

Terapeutin työkokemus päätoimisesta psykoterapiasta pitkäaikainen. 

Lisätietoja: https://minduu.fi/fi/profiili/petri_raiha

ahdistuneisuushäiriöt, fobiat, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, masennus, peliriippuvuus, rentoutus, kehollinen palautuminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, surun käsitteleminen, traumaterapia, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, unettomuuden lääkkeetön hoito, vanhempainohjaus ja -tuki, voimaannuttava lyhytterapia, voimavarakeskeinen terapia

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia